Home Mdecine Download NTS SR 1.0.7 Apk For Android
Download NTS SR 1.0.7 Apk for android

Nts Sr 1.0.7 Apk


Categories:Mdecine  Developer: Národná Transfúzna Služba SR Version:  
Reviews:

Description of Nts Sr 1.0.7 Apk

Here we present a new Nts Sr 1.0.7 Apk apk file for Android 5.0+ and up. Nts Sr 1.0.7 app is among the category of Mdecine in app store. This is advanced and newest type of Nts Sr 1.0.7 (sk.bluelemons.ntssr). The installation and downloading process is easy and quite simple. You can simply press on install button to install the app and remember to allow app installation from anonymous sources. We have also given direct download link with hight speed download. Be sure that we only provide the original, free and pure apk installer for Nts Sr 1.0.7 APK free of mofifications. All the apps & games that we provide are for personal or domestic use. If any apk download violates any copyright, you can contact us. Nts Sr 1.0.7 is the assets and trademark from the developer Resco Brands.
For more help, Národná Transfúzna Služba SR you can know more about the company/developer who programmed this. All editions this app apk offered with us: You could also install apk of Nts Sr 1.0.7 and execute it using trendy android emulators.

More about app

Funkcie pre registrovaného a neregistrovaného používateľa aplikácie: možnosť objednať sa na darovanie krvi a plazmy, prehľad kamenných a mobilných odberových pracovísk NTS SR s odberovými hodinami a kontaktami, praktické informácie o darcovstve ako: aktuálne usmernenia o krvi a o plazme, zobrazenie pracovísk na prehľadnej mape s možnosťou spustiť navigáciu k pracovisku v aplikácií Google Maps Funkcie pre registrovaného používateľa aplikácie: elektronický preukaz darcu krvi s evidenčným číslom, krvnou skupinou, fenotypom a čiarovým kódom, grafické znázornenie času zostávajúceho do ďalšieho možného termínu odberu celej krvi alebo plazmy (pri rozpore medzi najbližším odberom navrhnutým aplikáciou a lekárom, rešpektujte pokyny lekára), údaje o absolvovaných odberoch, napr. dátum odberu, pracovisko, kde sa vykonal odber, odobraté množstvo krvi, dĺžka odberu, výsledky krvného obrazu s grafickým znázornením trendu parametrov v čase, výsledky krvného tlaku v grafickom znázornení, informácie o počte odberov a nároku na ocenenie, prehľad min. počtu odberov pre získanie jednotlivých ocenení, notifikácie o blížiacom sa termíne odberu celej krvi alebo plazmy


Additional Nts Sr 1.0.7 Apk Information

Version Rating APP Vote Size
1.0.7 1.1 0 -
Requirement Updated Installs Developer
10 2023-01-04 22540 Národná Transfúzna Služba SR
High Speed Download