Home Entreprise Download IOC Bình Phước 1.0.3 Apk For Android
Download IOC Bình phước 1.0.3 Apk for android

Ioc Bình Phước 1.0.3 Apk


Categories:Entreprise  Developer: UBND BINH PHUOC Version:  
Reviews:

Description of Ioc Bình Phước 1.0.3 Apk

Here we present a new Ioc Bình Phước 1.0.3 Apk apk file for Android 5.0+ and up. Ioc Bình Phước 1.0.3 app is among the category of Entreprise in app store. This is advanced and newest type of Ioc Bình Phước 1.0.3 (com.vnptit.ioc.bpc). The installation and downloading process is easy and quite simple. You can simply press on install button to install the app and remember to allow app installation from anonymous sources. We have also given direct download link with hight speed download. Be sure that we only provide the original, free and pure apk installer for Ioc Bình Phước 1.0.3 APK free of mofifications. All the apps & games that we provide are for personal or domestic use. If any apk download violates any copyright, you can contact us. Ioc Bình Phước 1.0.3 is the assets and trademark from the developer Resco Brands.
For more help, UBND BINH PHUOC you can know more about the company/developer who programmed this. All editions this app apk offered with us: You could also install apk of Ioc Bình Phước 1.0.3 and execute it using trendy android emulators.

More about app

“IOC Bình Phước” là ứng dụng di động do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát triển, được xem là “bộ não số” của tỉnh Bình Phước. Ứng dụng là công cụ hỗ trợ xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và chính quyền các cấp trong tỉnh. Ứng dụng có các tính năng giao việc tức thời, nhắc việc thông minh, giám sát, điều hành các chỉ tiêu theo thời gian thực; được xây dựng nhằm giám sát, điều hành các lĩnh vực sau: - Chỉ tiêu báo cáo, thống kê về kinh tế - xã hội; - Hiệu quả hoạt động của chính quyền, dịch vụ công; - An toàn giao thông, an ninh trật tự; - Lĩnh vực y tế; - Lĩnh vực giáo dục; - Quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng; - An ninh mạng, an toàn thông tin; - Thông tin báo chí, mạng xã hội; - Giao tiếp, phục vụ và tiếp nhận các phản ánh từ công dân.


Additional Ioc Bình Phước 1.0.3 Apk Information

Version Rating APP Vote Size
1.0.3 1.1 0 -
Requirement Updated Installs Developer
5.0 2023-01-10 1074 UBND BINH PHUOC
High Speed Download